Bernadette Molina Opisyal na site ng isang Manghuhula mula sa Siquijor

Agimat ng pera ng isang sikat na si Bernadette Molina

Palakihin ang iyong kita nang hanggang 7x

Agimat para sa pagbukas ng daluyan ng pera

Bakit sarado ang daluyan mo ng pera?

Hindi ka nag-iisip nang malaki

Hindi mo naiisip na may karapatan kang yumaman

Lumaki ka kasama ng mga mahihirap at nasanay na rito

Mababa lang ang iyong pagpapahalaga sa pagsisikap

Mas iniisip mo ang iba kaysa sa iyong sarili

Lulutasin ng Money Amulet ang problemang ito

Responsable sa bisa ng agimat ang isang manghuhulang buhat ng ilang henerasyon

Si Bernadette Molina ay isang ikalimang henerasyong manghuhula at isang espiritwal na tagapagpagaling

Isang araw, pumunta sa akin ang isang babaeng isinilang sa isang mahirap na pamilya at kinailangang magtrabaho sa tanang buhay niya.
Ngunit sinusubok niyang takasan ang kahirapan. Nakakuha siya ng edukasyon, nag-aral ng Ingles at nakuha bilang isang katulong para sa isang mayamang tao.

Gayunman, kahit pa may napag-aralan, hindi niya mabago ang kaniyang buhay. Lubhang kailangan niya ng pera at kinailangang magtrabaho nang magtrabaho.

Tila ba dinadaanan lang siya ng buhay. Nakiusap siyang tulungan ko siya.

Noong araw na iyon, kinargahan ko ang kaniyang unang makapangyarihang agimat para sa pera.

Ginagawa ko ang bawat Money Amulet na pang-indibidwal at kinakargahan nang personal para sa susunod nitong tagapagmay-ari.

Pumili siya ng isang titik na sumisimbolo sa kalakasan ng espiritu. Nakakatulong itong magkaroon ng kumpiyansa sa sarili, maging mapangahas at masuwerte. Binubuksan ng pagpapabuti ng mga kalidad nito ang lagusan ng kayamanan at umaakit ng pera sa may-ari ng agimat.

Pagkalipas ng isang taon, bumalik ang babaeng ito sa akin. Inimbita niya ako sa kaniyang kasal.

5 hakbang na tutulungan kang maging masaya

Mag-order ng Money Amulet

at sabihin sa akin kung ano ang pangalan mo, upang makagawa ako ng isang agimat para sa iyo.

Isipin ang iyong pangarap,

Kung sasakyan ito, isipin ang tungkol sa tatak nito, kulay, tungkol sa amoy sa loob nito. Isipin kung ano ang gagawin mo kapag mayroon ka na nito.

Magpag-isa

pagkatapos makakuha ng agimat. Mahigpit itong hawakan at isipin muli kung ano ang gusto mong makuha.

Gawin ito

bago matulog araw-araw. Mag-isip lang ng isa sa mga pangarap mo hanggang sa magkatotoo ito.

Panatilihing malapit sa iyo ang iyong agimat

Ilagay ito sa iyong leeg, sa iyong bulsa o iyong pitaka. Sa bawat oras na makikita mo ito, maaalala mo ang tungkol sa iyong pangarap at mapapalapit ang sandali kung kailan ito magkakatotoo.

Nagawa na nilang magkatotoo ang kanilang mga pangarap

Mercedes Vera

Nagtatrabaho ako bilang isang eksperto sa pananalapi sa isang malaking kompanya ng negosyo at nakakakuha ng P150000 at higit pa kada buwan. Dati akong nakita ng aking amo ngayon at inilayo ako sa isa pang kompanya kung saan mas masama ang asal sa akin. Estriktong patakaran sa pananamit, mataas na takong dapat, binabastos pa ako ng amo ko. Iyan ang kinailangan kong pagdaanan.

Jasper Molino

5 taon ko nang pinapatakbo ang isang maliit na restawran sa Manila. Hindi ko masasabing marami akong trabaho, ngunit palagi akong may hinaharap na mga problema: mga suliranin sa pagpapadala, mga problema sa buwis, mga problema sa mga kliyente. Nagkaroon ng mga pagbabago nang bigyan ako ng misis ko ng isang Money Amulet. Lumaki nang 3 ulit ang kita ko sa isang taon at nakapagbukas ng isa pang restawran. Kinalaunan, napagtanto kong nangyari ito dahil sa agimat.

Alex Ferrer

Hindi ko masasabi na nagbago na nang ganap ang buhay ko, pero siguradong mas masuwerte ako. Kahapon, pumunta ako sa isang tindahan at nagkataong ako ang unang kostumer ng araw na iyon, kaya binigyan pa nila ako ng isang buong balot ng mga prutas! Noong nakaraang buwan, nanalo kami ng asawa ko ng libreng 1-linggong biyahe sa Boracay na may akomodasyon sa isang mamahaling otel.

Minerva Isorena

Bumili kami ng isang bahay na matagal na naming pinapangarap! Nabenta namin ang aming lumang bahay sa mas mataas na presyo kaysa sa una naming plano, nakakuha ang mister ko ng dagdag na suweldo, binigyan pa kami ng mga malayong kamag-anak ng pera para makatulong sa amin. Ngayon, ang aming anak na babae ay makakatira sa isang magandang lugar! Salamat sa Money Amulet!

Mag-order ng Money Amulet para sa iyong sarili o mga mahal sa buhay at gawing totoo ang iyong mga inaasam na pangarap

Sinusuwerte ka ngayon!

Magmadali upang mag-iwan ng aplikasyon at makakuha ng 50% diskuwento

3580 ₱

Dating presyo

1790 ₱

Bagong presyo