Tag: Slimherbal

Showing the single result

  • Một nữ sinh viên thiên tài từ thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được giải thưởng về y học cao nhất của cả nước nhờ việc phát minh ra phương pháp giảm 15 kg trong một tuần mà không cần hoá chất, không có cảm giác đói hay bất cứ hoạt động thể chất nào.

    Read more