Tag: Diocator

Showing the single result

  • Normal na presyon ng dugo mula sa unang paggamit. Isang pangmatagalang resulta. Tina-target ang sanhi ng sakit, binabawasan ang peligo ng stroke at pagbara ng suplay ng dugo a sero!

    Read more